Langeweydt 12
1671MJ  Medemblik

info@hairstylingreyhan.nl

06 53 48 34 55

 • Monday

  09.00 uur - 18.00 uur

 • Tuesday

  09.00 uur - 18.00 uur

 • Wednesday

  Gesloten

 • Thursday

  9.00 uur - 18.00 uur

 • Friday

  9.00 uur - 12.00 uur

 • Saturday

  8.00 uur - 12.00 uur

 • Sunday

  Gesloten

Privacybeleid

Reyhan Haistyling, gevestigd aan Langeweydt 12, 1671 MJ Medemblik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Reyhan Hairstyling
Langeweydt 12
1671 MJ Medemblik
06 53 48 34 55
www.hairstylingreyhan.nl
info@hairstylingreyhan.nl

Reyhan Gozukara is de Functionaris Gegevensbescherming van Reyhan Hairstyling.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Reyhan Hairstyling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•  Voor- en achternaam
•  Adresgegevens
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
•  Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Reyhan Hairstyling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•  Reyhan Hairstyling analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
•  Reyhan Hairstyling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Reyhan Hairstyling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Reyhan Hairstyling geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Wij gebruiken jou gegevens alleen om contact te leggen omtrent afspraken en voor behandelingen in de salon.

 

COOKIES
Reyhan Hairstyling gebruikt diverse cookies, namelijk functionele & analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele & analytische cookies

Deze hebben een puur technische functie om de website goed te laten werken en optimaliseren èn jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Het bezoekersaantal wordt ook gemeten. Maar de cookies worden vooral ingezet om de website te verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Eerder opgeslagen informatie (cookies) kun je zelf via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?

Consumentenbond: “Cookies verwijderen

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reyhan Hairstyling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt natuurlijk ten alle tijden op je account inloggen en zelf je gegevens aanpassen. Of je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hairstylingreyhan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Reyhan Hairstyling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILGIGEN
Reyhan Hairstyling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@hairstylingreyhan.nl.